Viva Las Vegas 19th Rockabilly Weekend 2016

Viva Las Vegas Rockabilly Weekend är den största och mest respekterade (enligt vissa) Rockabilly festivalen i världen som årligen lockar 20.000 deltagare till The Orleans Hotel and Casino i det spännande Las Vegas. Det är fyra nonstop dagar med musik, hot rods, festligheter. Rockabilly fans från Europa till Japan, och även Sydamerika märker man sina kalendrar varje år för denna händelsen.