RK

Robert Karlsson

Man. Bor i Västerås,  Västmanland,  Sverige. 50 år ung.
December 7 år ung