Cruising med gamla bilar kan förbjudas i städer….

Cruising genom stan med gamla bilar kan vara ett minne blott i framtiden. I ett nytt förslag föreslår Transportstyrelsen att två nya miljözoner införs i städer, vilket skulle innebära att gamla bilar förbjuds.

Transportstyrelsen föreslår att två nya typer av miljözoner införs i tätorter, det för att förbättra luftkvaliteten. Miljözonerna som föreslås är klass 2 och klass 3.

Miljözon klass 2 ska omfatta personbil, lätt lastbil och lätt buss. Kravet är att fordon som drivs med diesel ska uppfylla kraven för Euro 6 och fordon som drivs med bensin, etanol eller gas ska uppfylla kraven för Euro 5.Harnosand2016558

Miljözon klass 3 ska omfatta personbilar, motorcyklar, mopeder klass 1 och lätta och tunga lastbilar och bussar. Kravet här är att de lätta fordonen drivs med el eller vätgas och att de tunga fordonen drivs med el eller vätgas, eller är av typen elhybrid och uppfyller kraven för Euro 6.

Miljözon klass 2 kommer enligt Transportstyrelsen vara relativt verkningslös efter år 2035, eftersom stora delar av den svenska fordonsflotten då beräknas uppfylla kraven.

Det är upp till kommunerna själva att reglera var och när bestämmelserna om miljözoner ska gälla. Transportstyrelsen föreslår att polisen ska övervaka att bestämmelserna följs, och att nya vägmärken ska informera om reglerna.

Utredningen och förslaget har nu lämnats till näringsdepartementet.

Nu får vi hoppas på att detta inte kommer hända, men det är skrämmande och se..

Källa: ÖP